wrzesień 2022
27
wtorek
Start
Kontakt
Mapa strony
Do pobrania Szkolenia Wskazówki

Mulcz do hydrosiewu

Mulcz do hydrosiewu © Hortis
Hydro MC - mulcz jest kompozycją włókien celulozowych z drewna i papieru z unikalnie dobraną różnorodną strukturą włókien, co powoduje doskonałe "zbrojenie" powierzchni.

HYDRO MC służy do przykrycia powierzchni terenu techniką hydrosiewu w celu wytworzenia odpowiednich warunków ochrony i rozwoju nasion traw. Mulcz tworzy na powierzchni gleby powłokę zapobiegającą erozji gleby, wymywaniu i wywiewaniu nasion i substancji organicznych, utrzymuje odpowiednią wilgotność niezbędną do procesu kiełkowania nasion traw. Dodatkowo mulcz tworzy warstwę ograniczającą w znacznym stopniu rozwój chwastów. Właściwości mulczu polegające na ,,zbrojeniu?? powierzchni gleby wykorzystywane są do wzmacniania skarp i nasypów, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. Z czasem mulcz ulega biodegradacji, dostarczając glebie niezbędnej substancji organicznej, będącej jednym z podstawowych składników odżywczych dla roślin.

Akwedukt Group
logotyp Hortis
Hortis Marek Ziółkowski
tel.fax: 42 680 10 49
kom. 601 07 10 44
biuro@hortis.pl

netBOX - Strony internetowe